Bemiddeling

Hoe kunnen we u helpen

BEMIDDELING

In een sterk evoluerende samenleving, zoals de onze, is het normaal dat de visie van mensen op bepaalde zaken ernstig verandert. Zo hebben velen hun vertrouwen volledig verloren in de rechtelijke macht. Dit kan zijn oorsprong vinden in een persoonlijk slechte ervaring, in een algemene tendens van wantrouwen of in het feit dat de rechtbanken niet genoeg aangepast zijn aan de huidige noden van conflictoplossing. Vooral dit laatste blijkt zeer pertinent te zijn. Aangaande conflicten in de familiale context, die worden beslecht in de rechtbank, worden al gauw woorden als ‘vechtscheiding’, ‘moddergooien’ of ‘ruziemaken’ in de mond genomen. Een procedure voor de rechtbank wordt vaak gezien als een lijdensweg, waarbij mensen te weinig betrokken worden, hun zeg niet kunnen doen en waar boven hun hoofd beslist wordt.

Ons kantoor is niet blind voor deze realiteit en wenst tegemoet te komen aan de wil van mensen om hun conflicten op een andere manier te beslechten, zonder tussenkomst van een rechter. Dit kan onder de vorm van bemiddeling.

In ons kantoor kan u voor elk familiaal geschil (relatiebemiddeling, scheidingsbemiddeling, ouderschapsbemiddeling of elk ander conflict tussen familieleden) beroep doen op de diensten van een door de overheid erkende bemiddelaar in familiezaken.

Hoe kunnen we helpen

Bemiddeling

In een sterk evoluerende samenleving, zoals de onze, is het normaal dat de visie van mensen op bepaalde zaken ernstig verandert. Zo hebben velen hun vertrouwen volledig verloren in de rechtelijke macht. Dit kan zijn oorsprong vinden in een persoonlijk slechte ervaring, in een algemene tendens van wantrouwen of in het feit dat de rechtbanken niet genoeg aangepast zijn aan de huidige noden van conflictoplossing. Vooral dit laatste blijkt zeer pertinent te zijn. Aangaande conflicten in de familiale context, die worden beslecht in de rechtbank, worden al gauw woorden als ‘vechtscheiding’, ‘moddergooien’ of ‘ruziemaken’ in de mond genomen. Een procedure voor de rechtbank wordt vaak gezien als een lijdensweg, waarbij mensen te weinig betrokken worden, hun zeg niet kunnen doen en waar boven hun hoofd beslist wordt.

Ons kantoor is niet blind voor deze realiteit en wenst tegemoet te komen aan de wil van mensen om hun conflicten op een andere manier te beslechten, zonder tussenkomst van een rechter. Dit kan onder de vorm van bemiddeling.

In ons kantoor kan u voor elk familiaal geschil (relatiebemiddeling, scheidingsbemiddeling, ouderschapsbemiddeling of elk ander conflict tussen familieleden) beroep doen op de diensten van een door de overheid erkende bemiddelaar in familiezaken.

Onze werkwijze

De bemiddelaar zal alle vrijwillig betrokken partijen samen ontvangen op kantoor en hen op volkomen onafhankelijke en onpartijdige wijze begeleiden gedurende het ganse bemiddelingstraject. Hierbij zal er in de eerste plaats uitgebreid geluisterd worden naar de verhalen en standpunten van de partijen om daarna samen op zoek te gaan naar een oplossing, waar iedereen achter staat. U bepaalt zelf het tempo van de bemiddelingsgesprekken gedurende verschillende sessies, zodat u nooit het gevoel krijgt dat u de zaak niet meer in de hand hebt. 

Het einddoel is een gedetailleerde uitwerking van de oplossingen in de vorm van een schriftelijk akkoord, dat door alle betrokken partijen wordt aanvaard en ondertekend.

Het voordeel van bemiddelen

Het is een groot voordeel dat onze bemiddelaar eveneens advocaat is en sinds jaren gespecialiseerd is in het familierecht. Zodoende kan hij de bemiddelingspartijen, indien gewenst, uitgebreid adviseren over de verschillende mogelijkheden en erover waken dat de oplossingen juridisch op alle vlakken correct zijn uitgewerkt.

Deze alternatieve vorm van geschillenbeslechting kan partijen veel tijd, zorgen en kosten besparen. Bovendien wordt het resultaat niet in handen van een rechter gelegd, maar door de partijen zelf uitgewerkt. Dit zorgt steeds voor een beter gevoel en draagt enkel bij aan de correcte naleving van het bereikte akkoord.