Rechtuit Advocaten

Hoe kunnen we u helpen

Particulieren

ADVISEREN
In het dagelijks leven wordt een mens voortdurend geconfronteerd met bezorgdheden of problemen, die uw persoonlijk belang of dat van uw familieleden raken. Dit kan u slapeloze nachten bezorgen of uw persoonlijk functioneren zelfs volledig ontregelen.

Aarzel in dat geval niet om zo snel mogelijk advies in te winnen van een specialist. Eén van onze advocaten kan u ongetwijfeld helpen en u van gepaste raad voorzien zodat u verder kan. Waar nodig staan we u verder bij in de afhandeling van uw probleem.
PROCEDEREN
Soms is een proces onvermijdelijk of zelfs noodzakelijk. Op dat moment vertrouwt u het liefst uw dossier toe aan een specialist. Elke advocaat in ons kantoor is gespecialiseerd in welbepaalde rechtsdomeinen, zodat wij steeds de juiste man of vrouw op uw zaak kunnen zetten.

Zowel vóór als tijdens een procedure hechten we een groot belang aan de uitwisseling van informatie met de cliënt. We maken steeds een kosten/baten-analyse en bezorgen u een weloverwogen inschatting van uw slaagkansen.

Eens de procedure is opgestart, ligt onze focus op het doel dat op voorhand met u is vooropgesteld. Wij maken het verschil met dossierkennis, een doorgedreven specialisatie en een grote portie gezond verstand.
BEMIDDELING
U kan in ons kantoor beroep doen op een erkend bemiddelaar in familiezaken voor elk familiaal geschil (beëindiging huwelijk, wettelijke samenwoning, feitelijke samenwoning of een conflict tussen familieleden). Onze onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar zal samen met alle partijen zoeken naar een oplossing, waar iedereen achter staat.

Deze alternatieve vorm van geschillenbeslechting kan partijen veel tijd, zorgen en kosten besparen. Bovendien wordt het resultaat niet in handen van een rechter gelegd, maar door de partijen zelf uitgewerkt.
VERKEERSZAKEN
Elke persoon wordt minstens één maal in het leven geconfronteerd met een verkeerszaak. De ene keer is men betrokken in een verkeersongeval, de andere keer begaat men een verkeersovertreding. Vergeet in dat geval niet dat uw rechtsbijstandsverzekering in de meeste gevallen de kosten dekt van een advocaat naar keuze.

Enkele advocaten van ons kantoor bezitten een bijzondere expertise in het verkeersrecht en verdedigen u krachtig in zowel strafrechtelijke als burgerlijke procedures. Dit na een grondige analyse van uw dossier en een persoonlijke bespreking met u, zodat wij weten wat voor u van belang is.

ADVISEREN

In het dagelijks leven wordt een mens voortdurend geconfronteerd met bezorgdheden of problemen, die uw persoonlijk belang of dat van uw familieleden raken. Dit kan u slapeloze nachten bezorgen of uw persoonlijk functioneren zelfs volledig ontregelen.

Aarzel in dat geval niet om zo snel mogelijk advies in te winnen van een specialist. Eén van onze advocaten kan u ongetwijfeld helpen en u van gepaste raad voorzien zodat u verder kan. Waar nodig staan we u verder bij in de afhandeling van uw probleem.

PROCEDEREN

Soms is een proces onvermijdelijk of zelfs noodzakelijk. Op dat moment vertrouwt u het liefst uw dossier toe aan een specialist. Elke advocaat in ons kantoor is gespecialiseerd in welbepaalde rechtsdomeinen, zodat wij steeds de juiste man of vrouw op uw zaak kunnen zetten.
Zowel vóór als tijdens een procedure hechten we een groot belang aan de uitwisseling van informatie met de cliënt. We maken steeds een kosten/baten-analyse en bezorgen u een weloverwogen inschatting van uw slaagkansen.

Eens de procedure is opgestart, ligt onze focus op het doel dat op voorhand met u is vooropgesteld. Wij maken het verschil met dossierkennis, een doorgedreven specialisatie en een grote portie gezond verstand.

BEMIDDELING

U kan in ons kantoor beroep doen op een erkend bemiddelaar in familiezaken voor elk familiaal geschil (beëindiging huwelijk, wettelijke samenwoning, feitelijke samenwoning of een conflict tussen familieleden). Onze onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar zal samen met alle partijen zoeken naar een oplossing, waar iedereen achter staat.

Deze alternatieve vorm van geschillenbeslechting kan partijen veel tijd, zorgen en kosten besparen. Bovendien wordt het resultaat niet in handen van een rechter gelegd, maar door de partijen zelf uitgewerkt.

VERKEERSZAKEN

Elke persoon wordt minstens één maal in het leven geconfronteerd met een verkeerszaak. De ene keer is men betrokken in een verkeersongeval, de andere keer begaat men een verkeersovertreding. Vergeet in dat geval niet dat uw rechtsbijstandsverzekering in de meeste gevallen de kosten dekt van een advocaat naar keuze.

Enkele advocaten van ons kantoor bezitten een bijzondere expertise in het verkeersrecht en verdedigen u krachtig in zowel strafrechtelijke als burgerlijke procedures. Dit na een grondige analyse van uw dossier en een persoonlijke bespreking met u, zodat wij weten wat voor u van belang is.