Rechtuit Advocaten

Hoe kunnen we u helpen

ondernemers​

Legal audit
Als zelfstandig ondernemer wil u vooral doen waar u goed in bent, namelijk uw diensten verlenen of producten verkopen. Hierdoor wordt vaak uit het oog verloren dat wetten en regels snel kunnen veranderen en uw onderneming risico loopt op boetes, financiële verliezen of gerechtelijke procedures.

Via een legal audit lichten de specialisten van Rechtuit Advocaten uw onderneming volledig door en leggen de juridische pijnpunten bloot, waarna onmiddellijk een advies wordt verstrekt op welke manier deze kunnen aangepakt worden. De legal audit kan betrekking hebben op alle facetten van uw onderneming (arbeidsovereenkomsten, contracten, aansprakelijkheid, transportrecht, incasso en debiteuren,…), maar ook over een specifiek onderdeel ervan zoals uw algemene voorwaarden. Wij ontvangen u hiervoor op ons kantoor of komen naar uw bedrijf toe.

Ook u, als startende ondernemer, bieden we graag deze diensten aan zodat u zorgeloos uw zaak kan uitbouwen en de juridische valkuilen kan vermijden.
WANBETALERS, INCASSO
Hoe goed of hoe hard u ook werkt, slechte betalers vormen altijd een reëel gevaar voor uw zelfstandige onderneming. Om u in staat te stellen efficiënt te werken en uw zaak te leiden, mag uw cashflow niet in het gedrang worden gebracht. Bij Rechtuit Advocaten zorgt een gespecialiseerde advocaat in de eerste plaats voor een optimalisatie van uw algemene voorwaarden, zodat u goed gewapend bent in het geval uw facturen onbetaald blijven.

Indien u toch geconfronteerd wordt met een wanbetaler, vinden wij het belangrijk om snel en doeltreffend in te grijpen door de wanbetaler onmiddellijk in gebreke te stellen. Meestal volstaat dit daadkrachtig optreden. Zoniet kan een gerechtelijke procedure worden opgestart en waar nodig leggen we beslag. Evenwel verliezen we uw klantenrelaties niet uit het oog en maken we voorafgaand steeds een kosten/baten-analyse, die we samen met u bespreken. U kan Rechtuit Advocaat ook inschakelen om maandelijks uw wanbetalers aan te pakken.
ADVISEREN, ONDERHANDELEN
Een belangrijk onderdeel van onze taak als advocaat bestaat uit het vermijden van gerechtelijke procedures. Dit doen we door u grondig te adviseren zodat u zelf in staat bent om potentiële conflicten te herkennen en te ontwijken. Indien nodig, staan we u bij of vertegenwoordigen u aan de onderhandelingstafel. Op deze manier waken wij erover dat, ondanks een geschil, uw handelsrelaties niet geschaad worden.
PROCEDEREN
Soms is een proces onvermijdelijk of zelfs noodzakelijk. Op dat moment vertrouwt u het liefst uw dossier toe aan een specialist. Elke advocaat in ons kantoor is gespecialiseerd in welbepaalde rechtsdomeinen, zodat wij steeds de juiste man of vrouw op uw zaak kunnen zetten.

Zowel vóór als tijdens een procedure hechten we een groot belang aan de uitwisseling van informatie met de cliënt. We maken steeds een kosten/baten-analyse en bezorgen u een weloverwogen inschatting van uw slaagkansen. Eens de procedure is opgestart, ligt onze focus op het doel dat op voorhand met u is vooropgesteld. Wij maken het verschil met dossierkennis, een doorgedreven specialisatie en een grote portie gezond verstand.

LEGAL AUDIT

Als zelfstandig ondernemer wil u vooral doen waar u goed in bent, namelijk uw diensten verlenen of producten verkopen. Hierdoor wordt vaak uit het oog verloren dat wetten en regels snel kunnen veranderen en uw onderneming risico loopt op boetes, financiële verliezen of gerechtelijke procedures.

Via een legal audit lichten de specialisten van Rechtuit Advocaten uw onderneming volledig door en leggen de juridische pijnpunten bloot, waarna onmiddellijk een advies wordt verstrekt op welke manier deze kunnen aangepakt worden. De legal audit kan betrekking hebben op alle facetten van uw onderneming (arbeidsovereenkomsten, contracten, aansprakelijkheid, transportrecht, incasso en debiteuren,…), maar ook over een specifiek onderdeel ervan zoals uw algemene voorwaarden.
Wij ontvangen u hiervoor op ons kantoor of komen naar uw bedrijf toe.
Ook u, als startende ondernemer, bieden we graag deze diensten aan zodat u zorgeloos uw zaak kan uitbouwen en de juridische valkuilen kan vermijden.

WANBETALERS - INCASSO

Hoe goed of hoe hard u ook werkt, slechte betalers vormen altijd een reëel gevaar voor uw zelfstandige onderneming. Om u in staat te stellen efficiënt te werken en uw zaak te leiden, mag uw cashflow niet in het gedrang worden gebracht. Bij Rechtuit Advocaten zorgt een gespecialiseerde advocaat in de eerste plaats voor een optimalisatie van uw algemene voorwaarden, zodat u goed gewapend bent in het geval uw facturen onbetaald blijven.

Indien u toch geconfronteerd wordt met een wanbetaler, vinden wij het belangrijk om snel en doeltreffend in te grijpen door de wanbetaler onmiddellijk in gebreke te stellen. Meestal volstaat dit daadkrachtig optreden. Zoniet kan een gerechtelijke procedure worden opgestart en waar nodig leggen we beslag. Evenwel verliezen we uw klantenrelaties niet uit het oog en maken we voorafgaand steeds een kosten/baten-analyse, die we samen met u bespreken.
U kan Rechtuit Advocaat ook inschakelen om maandelijks uw wanbetalers aan te pakken.

ADVISEREN, ONDERHANDELEN

Een belangrijk onderdeel van onze taak als advocaat bestaat uit het vermijden van gerechtelijke procedures. Dit doen we door u grondig te adviseren zodat u zelf in staat bent om potentiële conflicten te herkennen en te ontwijken. Indien nodig, staan we u bij of vertegenwoordigen u aan de onderhandelingstafel. Op deze manier waken wij erover dat, ondanks een geschil, uw handelsrelaties niet geschaad worden.

PROCEDEREN

Soms is een proces onvermijdelijk of zelfs noodzakelijk. Op dat moment vertrouwt u het liefst uw dossier toe aan een specialist. Elke advocaat in ons kantoor is gespecialiseerd in welbepaalde rechtsdomeinen, zodat wij steeds de juiste man of vrouw op uw zaak kunnen zetten.
Zowel vóór als tijdens een procedure hechten we een groot belang aan de uitwisseling van informatie met de cliënt. We maken steeds een kosten/baten-analyse en bezorgen u een weloverwogen inschatting van uw slaagkansen.

Eens de procedure is opgestart, ligt onze focus op het doel dat op voorhand met u is vooropgesteld. Wij maken het verschil met dossierkennis, een doorgedreven specialisatie en een grote portie gezond verstand.